45 Jìsī Lìwèi rén zūnshǒu shén suǒ fēnfu de , bìng shǒu jiéjìng de lǐ . gē chàng de , shǒu mén de , zhào zhe Dàwèi hé tā érzi Suǒluómén de mìnglìng yĕ rúcǐ xíng .