Níxīmǐjì 9:6

6 Nǐ , wéidú nǐ shì Yēhéhuá . nǐ zào le tiān hé tiān shang de tiān , bìng tiān shang de wàn xiàng , dì hé dì shang de wànwù , hǎi hé hǎi zhōng suǒyǒude . zhè yīqiè dōu shì nǐ suǒ bǎo cún de . tiān jūn yĕ dōu jìngbaì nǐ .
Do Not Sell My Info (CA only)