Níxīmǐjì 9:7

7 Nǐ shì Yēhéhuá shén , céng jiǎnxuǎn Yàbólán , lǐng tā chū Jiālèdǐ de Wúĕr , gĕi tā gǎi míng jiào Yàbólāhǎn .
Do Not Sell My Info (CA only)