Sāmǔĕrjìshàng 10:2

2 Nǐ jīnrì yǔ wǒ líbié zhī hòu , zaì Biànyǎmǐn jìng neì de xiè sǎ , kàojìn Lājié de fùnmù , yào yùjiàn liǎng gèrén . tāmen bì duì nǐ shuō , nǐ qù zhǎo de nà jǐ tóu lü yǐjing zhǎo zhe le . xiànzaì nǐ fùqin bú wèi lü guà xīn , fǎn wèi nǐ dān yōu , shuō , wǒ wèi érzi zĕnme cái hǎo ne?