Sāmǔĕrjìshàng 14:1

1 Yǒu yī rì , Sǎoluó de érzi Yuēnádān duì ná tā bīngqì de shàonián rén shuō , wǒmen bù rú guō dào nàbiān , dào Fēilìshì rén de fáng yíng nàli qù . dàn tā méiyǒu gàosu fùqin .