34 Sǎoluó yòu shuō , nǐmen sǎn zaì bǎixìng zhōng , duì tāmen shuō , nǐmen gèrén jiāng niú yáng qiā dào wǒ zhèlǐ lái zǎi le chī , bùkĕ chī daì xuè de ròu dé zuì Yēhéhuá . zhè yè , bǎixìng jiù bǎ niú yáng qiā dào nàli zǎi le .