22 Sǎmǔĕr shuō , Yēhéhuá xǐyuè Fánjì hépíng ān jì , qǐ rú xǐyuè rén tīng cóng tāde huà ne . tīng méng shēng yú xiànjì . shùncóng shēng yú gōng yáng de zhīyóu .