Sāmǔĕrjìshàng 16:12

12 Yēxī jiù dǎfa rén qù jiào le tā lái . tā miàn sè guāng hóng , shuāng mù qīng xiù , róngmào jùnmĕi . Yēhéhuá shuō , zhè jiù shì tā , nǐ qǐlai gāo tā .