Sāmǔĕrjìshàng 19:9

9 Cóng Yēhéhuá nàli lái de è mó yòu jiàng zaì Sǎoluó shēnshang ( Sǎoluó shǒu lǐ ná qiāng zuò zaì wū lǐ ) , Dàwèi jiù yòng shǒu tán qín .