Sāmǔĕrjìshàng 19:11

11 Sǎoluó dǎfa rén dào Dàwèi de fángwū nàli kuītàn tā , yào dĕng dào tiān liàng shā tā . Dàwèi de qī mǐ jiǎ duì tā shuō , nǐ jīnyè ruò bù taó méng , míngrì nǐ yào beì shā .