Sāmǔĕrjìshàng 19:10

10 Sǎoluó yòng qiāng xiǎng yào cī tòu Dàwèi , dīng zaì qiáng shàng . tā què duǒ kāi , Sǎoluó de qiāng cī rù qiáng neì . dāng yè Dàwèi taó zǒu , duǒbì le .