Sāmǔĕrjìshàng 20:27

27 Chū èr rì Dàwèi de zuòwei hái kōng shè . Sǎoluó wèn tā érzi Yuēnádān shuō , Yēxī de érzi wèihé zuòrì , jīnrì méiyǒu lái chī fàn ne .