Sāmǔĕrjìshàng 20:34

34 Yúshì Yuēnádān qì fèn fèn dì cóng xí shàng qǐlai , zaì zhè chū èr rì méiyǒu chī fàn . tā yīn jiàn fùqin xiūrǔ Dàwèi , jiù wèi Dàwèi chóu fán .