Sāmǔĕrjìshàng 23:13

13 Dàwèi hé gēnsuí tāde yuē yǒu liù bǎi/bó rén , jiù qǐshēn chū le Jīyīlā , wǎng tāmen suǒ néng wǎng de dìfang qù . yǒu rén gàosu Sǎoluó , Dàwèi líkāi Jīyīlā taó zǒu . yúshì Sǎoluó bù chūlai le .