Sāmǔĕrjìshàng 23:14

14 Dàwèi zhù zaì kuàngyĕ de shān zhaì lǐ , cháng zaì Xīfú kuàngyĕ de shān dì . Sǎoluó tiāntiān xún suǒ Dàwèi , shén què bú jiāng Dàwèi jiāo zaì tā shǒu lǐ .