Sāmǔĕrjìshàng 23:17

17 Duì tā shuō , búyào jùpà . wǒ fù Sǎoluó de shǒu bì bú jiā haì yú nǐ . nǐ bì zuò Yǐsèliè de wáng , wǒ yĕ zuò nǐde zǎixiàng . zhè shì wǒ fù Sǎoluó zhīdào le .