Sāmǔĕrjìshàng 23:19

19 Xīfú rén shàng dào jī bǐ yà jiàn Sǎoluó , shuō , Dàwèi bú shì zaì wǒmen nàli de shùlín lǐ shān zhaì zhōng , kuàngyĕ nánbiān de Hājī lā shān cáng zhe ma .