Sāmǔĕrjìshàng 26:25

25 Sǎoluó duì Dàwèi shuō , wǒ ér Dàwèi , yuàn nǐ dé fú . nǐ bì zuò dà shì , yĕ bì déshèng . yúshì Dàwèi qǐ xíng , Sǎoluó huí tāde bĕn chù qù le .