Sāmǔĕrjìshàng 26:3

3 Sǎoluó zaì kuàngyĕ qián de Hājī lā shān , zaì dàolù shàng ān yíng . Dàwèi zhù zaì kuàngyĕ , tīngshuō Sǎoluó dào kuàngyĕ lái zhuī xún tā ,