Sāmǔĕrjìshàng 26:2

2 Sǎoluó jiù qǐshēn , daìlǐng Yǐsèliè rén zhōng tiānxuǎn de sān qiā jīng bīng xià dào Xīfú de kuàngyĕ , yào zaì nàli xún suǒ Dàwèi .