Sāmǔĕrjìshàng 4:10

10 Fēilìshì rén hé Yǐsèliè rén dǎzhàng , Yǐsèliè rén baì le , gè xiàng gè jiā bēn taó , beì shā de rén shén duō , Yǐsèliè de bù bīng pú dǎo le sān wàn .