Sāmǔĕrjìshàng 6:14

14 Chē dào le Bǎishìmaì rén Yuēshūyà de tiánjiān , jiù zhàn zhù le . zaì nàli yǒu yī kuaì dà pánshí , tāmen bǎ chē pǐ le , jiāng liǎng zhǐ mǔ niú xiàn gĕi Yēhéhuá wèi Fánjì .