Sāmǔĕrjìshàng 6:2

2 Fēilìshì rén jiāng jìsī hé zhān bo de jù le lái , wèn tāmen shuō , wǒmen xiàng Yēhéhuá de yuē guì yīngdāng zĕnyàng xíng . qǐng zhǐshì wǒmen yòng hé fǎ jiāng yuē guì sòng huí yuán chù .