Sāmǔĕrjìshàng 6:3

3 Tāmen shuō , ruò yào jiāng Yǐsèliè shén de yuē guì sòng huí qù , bùkĕ kōng kōng de sòng qù , bìyào gĕi tā xiàn péi zuì de lǐwù , ránhòu nǐmen kĕ dé quányù , bìng zhīdào tāde shǒu wèihé bù líkāi nǐmen .