Sāmǔĕrjìshàng 6:4

4 Fēilìshì rén shuō , yīngdāng yòng shénme xiàn wèi péi zuì de lǐwù ne . tāmen huídá shuō , dāng zhào Fēilìshì shǒulǐng de shùmù , yòng wǔ gè jīn zhì chuāng , wǔ gè jīn lǎo shǔ , yīnwei zaì nǐmen zhòngrén hé nǐmen shǒulǐng de shēnshang dōu shì yíyàng de zāi .