Sāmǔĕrjìshàng 9:27

27 Èr rén xià dào chéng jiǎo , Sǎmǔĕr duì Sǎoluó shuō , yào fēnfu púrén xiān zǒu ( púrén jiù xiān zǒu le ) . nǐ qiĕ zhàn zaì zhèlǐ , dĕng wǒ jiāng shén de huà chuán yǔ nǐ tīng .