Sāmǔĕrjìxià 1:20

20 Búyào zaì Jiātè bàogào . búyào zaì Yàshíjīlún jiē shàng chuányáng . miǎndé Fēilìshì de nǚzi huānlè . miǎndé wèi shòu gēlǐ zhī rén de nǚzi jīnkuā .