Sāmǔĕrjìxià 1:21

21 Jī lì bō shān nǎ , yuàn nǐ nàli méiyǒu yǔ lòu . yuàn nǐ tiándì wú tǔchǎn kĕ zuò gōngwù . yīnwei yīngxióng de dùnpái zaì nàli beì wū diūqì . Sǎoluó de dùnpái fǎngfú wèicéng mā yóu .