Sāmǔĕrjìxià 13:18

18 Nàshí Tāmǎ chuān zhe cǎi yī , yīnwei méiyǒu chūjià de gōng zhǔ dōu shì zhèyàng chuān . àn nèn de púrén jiù bǎ tā gǎn chū qù , guān mén shàng shuān .