Sāmǔĕrjìxià 13:20

20 Tā bāo xiōng Yēshālóng wèn tā shuō , mòfēi nǐ gēge àn nèn yǔ nǐ qīnjìn le ma . wǒ meìmei , zànqiĕ búyào zuò shēng , tā shì nǐde gēge , búyào jiāng zhè shì fàng zaì xīn shàng . Tāmǎ jiù gū gū dāndān dì zhù zaì tā bāo xiōng Yēshālóng jiā lǐ .