Sāmǔĕrjìxià 15:25

25 Wáng duì Sādū shuō , nǐ jiāng shén de yuē jǔ tái huí chéng qù . wǒ ruò zaì Yēhéhuá yǎnqián méng ēn , tā bì shǐ wǒ huí lái , zaìjiàn yuē jǔ hé tāde jū suǒ .