Sāmǔĕrjìxià 17:13

13 Tā ruò jìn le nǎ yī zuò chéng , Yǐsèliè zhòngrén bì daì shéngzi qù , jiāng nà chéng là dào hé lǐ , shènzhì lián yī kuaì xiǎo shítou dōu bù shèngxia .