Sāmǔĕrjìxià 17:15

15 Hù shāi duì jìsī Sādū hé yà bǐ yà tā shuō , yà xī duō Fú wéi Yēshālóng hé Yǐsèliè de zhǎnglǎo suǒ déng de jì móu shì rúcǐ rúcǐ , wǒ suǒ déng de jì móu shì rúcǐ rúcǐ .