Sāmǔĕrjìxià 17:16

16 Xiànzaì nǐmen yào jísù dǎfa rén qù , gàosu Dàwèi shuō , jīnyè bùkĕ zhù zaì kuàngyĕ de dùkǒu , wù yào guō hé , miǎndé wáng hé gēnsuí tāde rén dōu beì tūn miè .