Sāmǔĕrjìxià 17:18

18 Ránér yǒu yī gè tóngzǐ kànjian tāmen , jiù qù gàosu Yēshālóng . tāmen jímáng paó dào bā hù lín mǒu rén de jiā lǐ . nà rén yuàn zhōng yǒu yīkǒu jǐng , tāmen jiù xià dào jǐng lǐ .