Sāmǔĕrjìxià 17:20

20 Yē Shālóng de púrén lái dào nà jiā , wèn fùrén shuō , yà xī mǎ sī hé Yuēnádān zaì nǎli . fùrén shuō , tāmen guō le hé le . púrén zhǎo tāmen , zhǎo bù zhaó , jiù huí Yēlùsǎlĕng qù le .