Sāmǔĕrjìxià 18:18

18 Yē Shālóng huó zhe de shíhou , zaì Wánggǔ lì le yī gēn shí zhù , yīn tā shuō , wǒ méiyǒu érzi wèi wǒ liú míng . tā jiù yǐ zìjǐ de míng chēng nà shí zhù jiào Yēshālóng zhù , zhídào jīnrì .