Sāmǔĕrjìxià 18:5

5 Wáng zhǔfu Yuēyē , yà bǐ shāi , yǐ taì shuō , nǐmen yào wèi wǒde yuángù kuān dāi nà shàonián rén Yēshālóng . wáng wèi Yēshālóng zhǔfu zhòng jiāng de huà , bīng dōu tīngjian le .