Sāmǔĕrjìxià 18:4

4 Wáng xiàng tāmen shuō , nǐmen yǐwéi zĕnyàng hǎo , wǒ jiù zĕnyàng xíng . yúshì wáng zhàn zaì chéng mén páng , jūn bīng huò bǎi huò qiā dì ái cì chū qù le .