Sāmǔĕrjìxià 2:2

2 Yúshì Dàwèi hé tāde liǎng gè qī , yī gè shì yé sī liè rén yà xī nuǎn , yī gè shì zuò guō Jiāmì rén ná bā qī de yà bǐ gāi , dōu shàng nàli qù le .