Sāmǔĕrjìxià 2:4

4 Yóudà rén lái dào Xībǎilún , zaì nàli gāo Dàwèi zuò Yóudà jiā de wáng . yǒu rén gàosu Dàwèi shuō , zàng mán Sǎoluó de shì Jīliè yǎ bǐ rén .