Sāmǔĕrjìxià 20:22

22 Fùrén jiù píng tāde zhìhuì qù quàn zhòngrén . tāmen biàn gē xià bǐ jī lì de érzi Shìbā de shǒu jí , diū gĕi Yuēyē . Yuēyē chuī jiǎo , zhòngrén jiù lí chéng ér sǎn , gè guī gè jiā qù le . Yuēyē huí Yēlùsǎlĕng , dào wáng nàli .