Sāmǔĕrjìxià 23:8

8 Dàwèi yǒng shì de míngzi jì zaì xiàmiàn , tā gé mén rén yuē shè bā shè , yòu chēng yī sī ní rén yà dǐ nuó , tā shì jūnzhǎng de Tǒng lǐng , yī shí jī shā le bā bǎi rén .