Sāmǔĕrjìxià 3:34

34 Nǐ shǒu wèicéng kúnbǎng , jiǎo wèicéng suǒ zhù . nǐ sǐ , rú rén sǐ zaì zuìniè zhī beì shǒu xià yíyàng . yúshì zhòng mín yòu wèi Níér āikū .