Sāmǔĕrjìxià 3:35

35 Rìtou wèi lluō de shíhou , zhòng mín lái quàn Dàwèi chī fàn , dàn Dàwèi qǐshì shuō , wǒ ruò zaì rìtou wèi luō yǐqián chī fàn , huò chī bié wù , yuàn shén chóngchóng dì jiàng fá yǔ wǒ .