Sāmǔĕrjìxià 6:19

19 Bìngqiĕ fēn gĕi Yǐsèliè zhòngrén , wúlùn nánnǚ , mĕi rén yī gè bǐng , yī kuaì ròu , yī gè pútào bǐng . zhòngrén jiù gè huí gè jiā qù le .