Sāmǔĕrjìxià 6:20

20 Dàwèi huí jiā yào gĕi juànshǔ zhùfú . Sǎoluó de nǚér mǐ jiǎ chūlai yíngjiē tā , shuō , Yǐsèliè wáng jīnrì zaì chénpú de bìnǚ yǎnqián lòu tǐ , rútóng yī gè qīng jiàn rén wú chǐ lòu tǐ yíyàng , yǒu hǎo dà de róngyào a .