Sāmǔĕrjìxià 6:21

21 Dàwèi duì mǐ jiǎ shuō , zhè shì zaì Yēhéhuá miànqián . Yēhéhuá yǐ jiǎnxuǎn wǒ , feì le nǐ fù hé nǐ fù de quán jiā , lì wǒ zuò Yēhéhuá mín Yǐsèliè de jūn , suǒyǐ wǒ bì zaì Yēhéhuá miànqián tiàowǔ .