Sāmǔĕrjìxià 9:7

7 Dàwèi shuō , nǐ búyào jùpà , wǒ bì yīn nǐ fùqin Yuēnádān de yuángù shī ēn yǔ nǐ , jiāng nǐ zǔ fù Sǎoluó de yīqiè tiándì dōu guī hái nǐ . nǐ yĕ kĕyǐ cháng yǔ wǒ tóng xí chī fàn .