16 Nǐ cóng nà chéng lǐ suǒ duó de cáiwù dōu yào duījī zaì jiēshì shàng , yòng huǒ jiāng chéng hé qí neì suǒ duó de cáiwù dōu zaì Yēhéhuá nǐ shén miànqián shāo jìn . nà chéng jiù yǒng wéi huāng duī , bùkĕ zaì jiànzào .